Specialist in vochtrijke diervoeders

Het kengetal voerefficiency voor de melkveehouderij komt er aan!

01-06-12 |

Wat in de varkenshouderij en pluimveehouderij al jaren gemeengoed is zal ook in de melkveehouderij in de komende jaren zijn verdere opmars maken: een kengetal dat de verhouding aangeeft tussen de input per eenheid eindproduct.

Vertaald naar de melkveehouderij betekent dit; het aantal kilogrammen geproduceerde meetmelk per kilogram gevoerde droge stof. Dit kengetal, voerefficiency genaamd, varieert in de Nederlandse praktijk tussen de 0.9 en 1.65 met een streven van 1.4 en meer. Om het kengetal voor uw bedrijf te berekenen kunt u de per dag geproduceerde hoeveelheid meetmelk delen door de totale gevoerde hoeveelheid droge stof per dag. Concreet betekent dit dat u van het dagelijkse verstrekte rantsoen, minus restvoer, het gewicht moet weten en het droge stof gehalte ( laten ) bepalen.

De voerefficiency kan ook financieel worden vertaald: Een verschil van 0.1 (van bv 1.35 naar 1.45 ) in voerefficiency geeft bij een melkjaarleverantie van 800.000 kilogram een verschil in benodigd droge stof van 40.869 kilogram. Bij een prijs van 16 cent per kilogram droge stof scheelt dat u op jaarbasis € 6.662.

De voerefficiency is van veel factoren afhankelijk: boer gebonden, voer gebonden, ras gebonden etc. De belangrijkste voergebonden factor lichten wij er uit omdat wij in de praktijk zien dat er daar veel winst te behalen is: Een kwalitatief goed basisrantsoen met voedermiddelen die naast een goede voederwaarde ook een goede verteringscoëfficiënt en smakelijkheid kennen. Om dit te bereiken kunt u vochtrijke bijproducten in het basisrantsoen inzetten ter verbetering van verteerbaarheid en smakelijkheid van het totale rantsoen. Ook zijn vochtrijke bijproducten bij uitstek geschikt om in te zetten als voederwaardecorrectie / opwaardering van het basisrantsoen zodat energie en eiwit prima in balans zijn. Daarmee bereikt u een goede voerefficiency met oog voor de kostprijs!

Een goede voerefficiency geeft u als veehouder een goed beeld van de algehele gezondheidsstatus van uw veestapel. Kortom de voerefficiency zal verder kunnen helpen in uw streven naar een verbetering van het rendement van uw bedrijf.

Wilt u persoonlijke toelichting door ons? Neem dan even contact op met uw vertegenwoordiger, of stuur een bericht naar info@bonda.nl 

download hier dit nieuws in pdf