Specialist in vochtrijke diervoeders

Fosfaatbenutting, gezondheid en productie.

12-07-12 |

Vanuit de overheid wordt steeds meer gehamerd op fosfaatreductie van de melkvee- en varkenshouderij. Door de fosforgehaltes van rantsoenen te verlagen en fosfor beter te benutten zijn besparingen mogelijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van de gezondheid van het vee. In de praktijk blijft het belangrijkste doel te streven naar een optimale bedrijfsvoering wat betreft productie en gezondheid van het vee. Het efficiënt benutten van fosfaat staat op de tweede plaats.
Steeds meer melkveebedrijven nemen daarom actief deel aan BEX (bedrijfsspecifieke excretie) Zodat er minder of geen mest hoeft te worden afgevoerd door een betere fosfaatbenutting. Dit werkt kostprijsverlagend. Maatregelen die zorgen voor een hoge fosfaatbenutting zijn het bijvoeren van voldoende structuur, het moment en wijze van inkuilen en het op het juiste moment selecteren en toepassen van bijproducten en grondstoffen. In de onderstaande tabel is de fosfor/ruw eiwit verhouding (P/Re) van een aantal bijproducten, grondstoffen en structuurproducten opgenomen. Hogere grammen ruw eiwit (Re) per gram fosfor (P) is gunstiger voor BEX.
Bonda heeft een aantal bijproducten die uitstekend passen in BEX-rantsoenen. Uit de tabel blijkt dat bijproducten als Bierbostel, Zetmeelbostel en Pens-pro  prima als eiwit alternatieven in BEX-rantsoenen passen. Om energieproducten aan het BEX-rantsoen toe te voegen zijn Puree+, Aardappelpersvezels, Perspulp en Zetmeelbostel uitstekende alternatieven.

Vragen op opmerkingen over de tabel? en/of behoefte om de fosfaatbenutting voor uw bedrijfssituatie kritisch te bekijken? Bel of mail onze verkoopbinnendienst of neem contact op met uw vertegenwoordiger!

 

Fosfor (P*)

Ruw eiwit (Re*)

Verh. P/Re

Bijproducten

 

 

P

Re

Aardappelpersvezels

1,0

73

1

73

Bierbostel

5,2

247

1

48

Penspro

6,1

211

1

35

Perspulp

0,9

98

1

109

Puree+

1,4

88

1

63

Zetmeelbostel

3,7

183

1

49

Grondstoffen

 

 

 

 

Maïs

2,7

82

1

30

Palmpitschilfers

6,3

164

1

26

Raapzaadschroot

12,5

384

1

31

Sojaschroot

7,5

532

1

71

Tarwe

3,1

111

1

36

Zonnebloemschroot

8,3

311

1

37

Structuurproducten

 

 

 

 

Franse luzerne

3,1

170

1

55

Nederlandse luzerne

3,6

185

1

51

*Gram per kilogram droge stof