Specialist in vochtrijke diervoeders

Fosfaatbenutting, gezondheid en productie.

Vanuit de overheid wordt steeds meer gehamerd op fosfaatreductie van de melkvee- en varkenshouderij. Door de fosforgehaltes van rantsoenen te verlagen en fosfor beter te benutten zijn besparingen mogelijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van de gezondheid van het vee. In de praktijk blijft het...

Het kengetal voerefficiency voor de melkveehouderij komt er aan!

Wat in de varkenshouderij en pluimveehouderij al jaren gemeengoed is zal ook in de melkveehouderij in de komende jaren zijn verdere opmars maken: een kengetal dat de verhouding aangeeft tussen de input per eenheid eindproduct.

Vertaald naar de melkveehouderij betekent dit; het aantal kilogrammen...

1 2 3 4
volgende